Przejdź do sklepu
sposób użycia (beton elewacyjny)2020-11-23T08:03:50+00:00

Przygotowanie Powierzchni

Jak przygotować
powierzchnię
do użycia betonu?

Zaleca się, by powierzchnia pod beton była stabilna,
równa, czysta, wolna od kurzu i innych
zanieczyszczeń i całkowicie sucha.

~

Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej
wilgotności powietrza, w przeciągach oraz podczas silnego nasłonecznienia.

Każdy kontakt betonu z wodą do czasu jego pełnego utwardzenia (28 dni) może powodować powstawanie białych plam, zacieków (sole wapienne).

Etapy nakładania:

(ewentualnie wstępne gruntowanie i szpachlowanie ubytków).

Powierzchnie o zróżnicowanej chłonności wyrównać Gruntem Penetrującym e-concreto.

Grunt do betonu e-concreto (kwarcowy) należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni wałkiem. Grunt można zabarwić w kolor betonu ogólnodostępnymi pigmentami do farb.

Zaleca się przygotowanie produktu w ilości adekwatnej do wielkości nakładanej powierzchni.

Beton elewacyjny rozrobić z czystą wodą w stosunku 2:1.

Dokładnie wymieszać, odstawić na 10-15 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć wodą.

Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w ciągu 3 dni pod warunkiem, że przechowywany jest w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Beton surowy z wżerami – jednowarstwowo (ok. 15m² z opakowania)

Na uprzednio zagruntowaną i całkowicie suchą powierzchnię nakładać odpowiednio przygotowany produkt przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka).

Beton rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, na bieżąco weryfikując jego wilgotność. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna.

W celu uzyskania dekoracyjnych wżerów, należy podczas nakładania miejscowo odciągać tynk pacą.

Następnie po upływie kilku do kilkunastu minut wygładzić podsychający tynk, tak by pozostały wżery, a powierzchnia była wygładzona.

czas schniecia

Ewentualne nierówności/zgrubienia powstałe w miejscach łączeń można usunąć przy pomocy szpachelki lub delikatnie szlifując powierzchnię papierem ściernym.

Powierzchnię betonu należy zabezpieczyć przed działaniem wody do czasu pełnego utwardzenia (28 dni).

Beton surowy z wżerami – efekt płyt betonowych – dwuwarstwowo (ok. 7,5m² z opakowania)

W celu uzyskania efektu płyt betonowych (3D) należy nałożyć Beton elewacyjny dwuwarstwowo. Odpowiednio przygotowany produkt nakładać przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka) na suchą, uprzednio zagruntowaną powierzchnię.

Pierwszą warstwę betonu rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna. Po upływie kilku do kilkunastu minut, podsychający tynk wygładzić starannie  i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

czas schniecia

Po nałożeniu i całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy betonu należy rozrysować na powierzchni wzór płyt betonowych w odpowiedniej wielkości, a następnie wykleić szablon przy pomocy taśmy specjalistycznej (3mm, 6mm szerokości – według uznania). Następnie nałożyć drugą warstwę Betonu elewacyjnego przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka).  Rozprowadzić produkt równomiernie na całej powierzchni, na bieżąco weryfikując jego wilgotność. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna.

W celu uzyskania wżerów, należy podczas nakładania miejscowo odciągać tynk pacą. Po upływie kilku do kilkunastu minut wygładzić podsychający tynk, tak by pozostały wżery, a powierzchnia była wygładzona.

Niezwłocznie po zakończeniu nakładania i formowania tynku, a przed jego wyschnięciem, należy delikatnie zdjąć szablon (taśmę).

beton

Ewentualne nierówności/zgrubienia powstałe w miejscach łączeń można usunąć przy pomocy szpachelki lub delikatnie szlifując powierzchnię papierem ściernym. Powierzchnię Betonu należy zabezpieczyć przed działaniem wody do czasu pełnego utwardzenia (28 dni).

W celu zabezpieczenia struktury Betonu elewacyjnego przed wpływem warunków atmosferycznych zaleca się pokrycie go Lakierem Elewacyjnym e- concreto.
Lakier Elewacyjny należy nałożyć starannie i równomiernie za pomocą wałka ze średniej długości włosiem (12 mm-14 mm) niezwłocznie po całkowitym wyschnięciu betonu, a przed wystąpieniem opadów atmosferycznych lub zawilgoceniem betonu (np. przez mgłę).
Zalecamy nałożenie dwóch cienkich warstw lakieru (kolejna warstwa po całkowitym wyschnięciu poprzedniej).

Przed przystąpieniem do nakładania, Lakier Elewacyjny dokładnie wymieszać.

Nakładać tylko na całkowicie utwardzone podłoża. Powierzchnie przeznaczone do obróbki powinny być suche i czyste, aby zapewnić głębokie wnikanie. Podczas aplikacji temperatura podłoża powinna wynosić od 5°C do 25°C. Po aplikacji należy chronić powierzchnię przed deszczem przez co najmniej 4 godziny.

Lakier Elewacyjny najlepiej nakładać równomiernie przy użyciu pompki niskociśnieniowej z dyszą natryskową. Cały sprzęt i pojemniki muszą być czyste i suche. Po użyciu należy je umyć wodą.

Zaleca się przykrycie wszystkich podłoży wrażliwych na materiał alkaliczny. Podłoża takie jak szkło, drewno, plastik i metal nie mogą być obrabiane Lakierem Elewacyjnym. Rośliny w pobliżu obszaru aplikacji powinny być zabezpieczone. Podczas nakładania należy stosować odzież ochronną (rękawice, maska, okulary).

czas schniecia

Efekt końcowy:

Beton elewacyjny to naturalny tynk – po aplikacji jego kolor może lekko ulec zmianie. Odcień betonu można zmienić poprzez zastosowanie pigmentów do farb akrylowych lub cementowych. Kolor na prezentowanych zdjęciach produktu zależy m.in. od stopnia wygładzenia, oświetlenia, itd. Należy pamiętać o otoczeniu i warunkach, w których beton będzie występował.

Call Now Button