Przejdź do sklepu
filmy instruktażowe2020-04-24T14:51:34+00:00

Filmy instruktażowe

Jak wykonać efekt betonu
i płyt betonowych

Posadzka z microcementu.
Krok po kroku.

Etap 1
Przygotowanie powierzchni

Etap 2
Aplikacja microbazy

Etap 3
Aplikacja mikrocementu

Etap 4
Zamknięcie powierzchni lakierem

Call Now Button
0