SPOSÓB UŻYCIA

Etap I. Gruntowanie

By wyrównać i ograniczyć chłonność, równą, oczyszczoną i odpyloną powierzchnię wylewki betonowej należy zagruntować gruntem penetrującym e-concreto. Grunt nałożyć starannie i równomiernie szczotką/ławkowcem lub wałkiem i pozostawić do wyschnięcia (min. 2 h w temp 20*C).

Etap II. Aplikacja BASE 500/BASE 1000

BASE 500 to mineralna warstwa wzmacniająco-wyrównująca na bazie spoiw cementowych i starannie wyselekcjonowanego kwarcu z dodatkiem polimerów (Microbaza). Przeznaczona do stosowania jako podkład pod systemy e-concreto w szczególności pod Microcement, Microbeton i Beton Architektoniczny. Microbaza utwardza podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność. BASE 500 zawiera ziarno o frakcji 0,5 mm. Nadaje się do aplikacji na gruntowane wylewki betonowe, tynki cementowe, płyty OSB, płytki gresowe i ceramiczne, elementy PVC itp. Możliwość aplikacji jedno lub dwuwarstwowej. Przeznaczona do stosowania na podłogi, ściany, sufity, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaleca się by powierzchnia pod aplikację Microbazy była stabilna, czysta, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń i całkowicie sucha. Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza, w przeciągach oraz miejscach nasłonecznionych.

Microbazę przygotować w ilości adekwatnej do wielkości pokrywanej powierzchni. Do aplikacji na powierzchnie pionowe, BASE 500 rozrobić w proporcji 4 części produktu do 1 części czystej wody. Wymieszać starannie i dokładnie, odstawić na 3-5 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć. Maksymalne rozcieńczenie 2:1 z czystą wodą stosuje się w przypadku gdy Microbaza ma zostać wylana na powierzchni poziomej (np. podłoga). Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w czasie ok. 2 godzin.

Istnieje możliwość zamówienia także BASE 1000 o frakcji kwarcu do 1 mm.

Etap III. Aplikacja Finish 20um Microcement

Mineralna wyprawa na bazie spoiw cementowych i starannie wyselekcjonowanego kwarcu z dodatkiem polimerów wchodząca w skład systemu Microcement, stosowana jako warstwa wykończeniowa bezszwowych powierzchni.

Zaleca się by powierzchnia pod Finish 20µm Microcement była równa, stabilna, czysta, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń oraz całkowicie sucha. Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza, w przeciągach oraz miejscach nasłonecznionych. Na równych i mocnych podłożach Finish 20µm Microcement aplikuje się standardowo w dwóch warstwach.

Finish 20µm przygotować w ilości odpowiedniej do wielkości pokrywanej powierzchni. Do wykonania pierwszej warstwy, Microcement zalecamy rozrobić 2,5 do 1 z czystą wodą. Wymieszać dokładnie, odstawić na 3-5 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć. Maksymalne rozcieńczenie 2 do 1 z czystą wodą, stosuje się w przypadku aplikacji kolejnej warstwy/warstw.

Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w czasie ok. 3 h.
W czasie krótkich przerw w aplikacji, rozrobiony produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, co spowolni czas wiązania.

Finish 20 µm można nanosić pacą wenecką (stalowa) lub pacą plastikową. Zaleca się aplikację produktu jednorazowo na całej powierzchni „mokre w mokre”, tak by nie powstały łączenia, w jak najcieńszej, równej warstwie ok. 0,5 mm, co pozwala na osiągnięcie doskonałego efektu końcowego.
Standardowa aplikacja na dwie warstwy. Kolejną warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Poszczególne warstwy Microcementu mogą być nakładane w różnych kolorach, co pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych efektów. Należy pamiętać, iż Finish 20 µm jest produkowany na bazie surowców mineralnych, dlatego też jego odcień może różnić się w zależności od partii produkcyjnej, a ilość wody użytej do rozrobienia produktu oraz sposób aplikacji mają wpływ odcień finalny.

Aplikację prowadzić w temperaturze +5ºC do +25ºC. Temperatura optymalna 20ºC. Zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia proces wiązania, a zbyt niska przyspiesza. Nie należy aplikować produktu w przeciągach, w miejscach nasłonecznionych oraz podczas opadów.

W czasie wysychania (ok.1 h od nałożenia warstwy ok. 0,5 mm w temp. ok. 20oC) produkt można dodatkowo wygładzić czystą i suchą pacą, co pozwoli uzyskać równą i gładką powierzchnię. Wygładzanie wysychającego Microcementu pacą pozwala na powstawanie charakterystycznych przepaleń/efektów przypominających strukturę marmuru. Po utwardzeniu powierzchni ewentualne nierówności można szlifować, a następnie dokładnie odpylić.Tak powstała powłoka jest trwała i niskonasiąkliwa. W celu jej użytkowania wymagane jest zabezpieczenie lakierem EXOO.

Etap IV. Zabezpieczenie powierzchni

Po wyschnięciu Microcementu należy pokryć go starannie i równomiernie systemem zabezpieczającym EXOO. W tym celu należy starannie i równomiernie pokryć powierzchnię Finish 20 um gruntem EXOO Sealer G-1200 oraz dwoma warstwami lakieru poliuretanowego EXOO Topcoat L-2200. EXOO Sealer G-1200 oraz EXOO Topcot L-2200 należy aplikować zgodnie z instrukcjami zawartymi w ich kartach technicznych.

Etap V. Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy myć czystą, najlepiej ciepłą wodą, niezwłocznie po zakończeniu prac, a także w czasie przerw w aplikacji. Po zaschnięciu materiału, możliwe jest tylko jego mechaniczne usunięcie.

Środki ostrożności

Z uwagi na zawartość cementu należy stosować odzież ochronną.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać proszku.

W razie przypadkowego kontaktu należy przemyć obficie wodą, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  • Koszyk jest pusty.