Projekt nr POIR.03.02.02-00-2656/20 pt.

“Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla procesu ekologicznych farb biobójczych przeznaczonych do wykańczania wnętrz”

Niniejszy projekt polega na realizacji inwestycji wdrażającej innowacyjne rozwiązania technologiczne z zakresu procesu

wytwarzania farb biobójczych przeznaczonych do wykańczania wnętrz o zwiększonej działalności biobójczej oraz wolnej od

Lotnych Związków Organicznych (LZO). Technologia ta została opracowana przez zespół badawczy składający się z

pracowników Wnioskodawcy przy wsparciu naukowym wyspecjalizowanych jednostek – Thomson Research Associates Inc.

(badania biobójcze) oraz Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników Sieci Badawczej Łukasiewicz (badania na zawartość

LZO).

W wyniku wdrożenia technologii uruchomione zostanie wytwarzanie znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas

wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów w postaci farb (również w formie aerozoli), przeznaczonych

przede wszystkim dla branży wykończeniowej oraz remontowej. Zaliczyć do nich należy: ochronę przed działaniem pleśni,

grzybów oraz bakterii; odporność na szorowanie I klasy, brak zawartości lotnych związków organicznych. Dodatkowym atutem

nowej technologii będzie możliwość produkcji farb w postaci aerozolu, ułatwiającego aplikację. Nowe farby będą ponadto

posiadały atest dopuszczający do kontaktu z żywnością.

econcreto-eu-fundusze
  • Koszyk jest pusty.