SPOSÓB UŻYCIA

Etap I. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia pod aplikację microcementu na ściany powinna być równa, gładka i stabilna. Dlatego w przypadku występowania nierówności i niedoskonałości podłoża należy je uprzednio dodatkowo wygładzić (gips, gładź szpachlowa itp.), wyszlifować, odpylić, zagruntować gruntem penetrującym e-concreto i pozostawić do wyschnięcia.

Etap II. Gruntowanie Gruntem sczepnym

Grunt sczepny zapewnia doskonałą przyczepność microcementu do takich powierzchni jak farby akrylowe, lateksowe, zagruntowane uprzednio gruntem penetrującym gładzie oraz tynki gipsowe; płyty mdf/hdf, elementy pvc i lakierowane, laminaty oraz szkło.

Zaleca się aplikować starannie i równomiernie na gładkie podłoża przy pomocy wałka ze średniej długości włosiem (12-14 mm) tak by uzyskać równą, cienką warstwę bez zgrubień, zacieków czy miejsc pominiętych. Czas schnięcia gruntu to ok. 2 h w temp.  21ºC  .

Etap III. Aplikacja Finish 20um Microcement

Mineralna wyprawa na bazie spoiw cementowych i starannie wyselekcjonowanego kwarcu z dodatkiem polimerów wchodząca w skład systemu Microcement, stosowana jako warstwa wykończeniowa bezszwowych powierzchni. Zaleca się by powierzchnia pod Finish 20µm Microcement była równa, stabilna, czysta, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń oraz całkowicie sucha. Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza, w przeciągach oraz miejscach nasłonecznionych. Na równych i mocnych podłożach Finish 20µm Microcement aplikuje się standardowo w dwóch warstwach.

Finish 20µm przygotować w ilości odpowiedniej do wielkości pokrywanej powierzchni.

Do wykonania pierwszej warstwy, microcement zalecamy rozrobić 2,5 do 1 z czystą wodą. Wymieszać dokładnie, odstawić na 3-5 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć. Maksymalne rozcieńczenie 2 do 1 z czystą wodą, stosuje się w przypadku aplikacji kolejnej warstwy/warstw. Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w czasie ok. 3 h. W czasie krótkich przerw w aplikacji, rozrobiony produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, co spowolni czas wiązania.

Finish 20 µm można nanosić pacą wenecką (stalowa) lub pacą plastikową. Zaleca się aplikację produktu jednorazowo na całej powierzchni „mokre w mokre”, tak by nie powstały łączenia, w jak najcieńszej, równej warstwie ok. 0,5 mm, co pozwala na osiągnięcie doskonałego efektu końcowego.

Standardowa aplikacja na dwie warstwy. Kolejną warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Poszczególne warstwy microcementu mogą być nakładane w różnych kolorach, co pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych efektów. Należy pamiętać, iż Finish 20 µm jest produkowany na bazie surowców mineralnych, dlatego też jego odcień może różnić się w zależności od partii produkcyjnej, a ilość wody użytej do rozrobienia produktu oraz sposób aplikacji mają wpływ na odcień finalny.

Aplikację prowadzić w temperaturze +5ºC do +25ºC. Temperatura optymalna 20ºC. Zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia proces wiązania, a zbyt niska przyspiesza. Nie należy aplikować produktu w przeciągach, w miejscach nasłonecznionych oraz podczas opadów. W czasie wysychania (ok.1 h od nałożenia warstwy ok. 0,5 mm w temp. ok. 20oC) produkt można dodatkowo wygładzić czystą i suchą pacą, co pozwoli uzyskać równą i gładką powierzchnię. Wygładzanie wysychającego microcementu pacą pozwala uzyskać charakterystyczne przepalenia – efekty przypominające strukturę marmuru.

Po utwardzeniu powierzchni ewentualne nierówności można szlifować, a następnie dokładnie odpylić. Tak powstała powłoka jest trwała i niskonasiąkliwa. W celu jej użytkowania wymagane jest zabezpieczenie lakierem EXOO Topcoat L-2200.

Etap IV. Zabezpieczenie powierzchni systemem EXOO

W pierwszej kolejności wyschniętą powierzchnię microcementu należy pokryć jednokomponentowym, wodnym preparatem EXOO Sealer G-1200, w celu ograniczenia i wyrównania chłonności. Produkt gotowy do aplikacji. Przed użyciem wymieszać. Nanosić starannie i równomiernie na powierzchniach gładkich (np. microcement) wałkiem z włosiem ok. 4-6 mm, a na porowatych (np. microbeton) ok. 8-10 mm. W zależności od chłonności podłoża nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy, tak by nie pozostawić miejsc pominiętych, ale też nie stworzyć kałuży (w razie potrzeby nadmiar nałożonego gruntu zebrać microfibrą). Wyschnięcie gruntu następuje po ok. 2 h od aplikacji w temp. ok. 21ºC.

Narzędzia umyć dokładnie czystą wodą niezwłocznie po zakończeniu prac.

Kolejnym etapem zabezpieczenia powierzchni microcementu jest nałożenie lakieru poliuretanowego EXOO topcoat L-2200. Tworzy on unikalną, aksamitną powłokę (efekt soft touch). Powłoka uzyskana dzięki zastosowaniu EXOO Topcoat L-2200 jest w 100% wodoodporna i może być myta i szorowana powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Bezpośrednio przed użyciem należy wymieszać (przez ok. 3 min.) składnik A (1 część) ze składnikiem B (0,25 części). Lakier EXOO Topcoat L-2200 nadaje się do wykorzystania w czasie ok. 3 h od chwili wymieszania obu składników (A i B). Nanosić starannie i równomiernie wałkiem na powierzchniach gładkich z włosiem ok. 6 mm, a na porowatych ok. 10 mm.

Zaleca się nałożenie dwóch warstw lakieru. Drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej jednak nie wcześniej niż po upływie 24 h (w temp. ok. 21oC). W celu zapewnienia właściwej przyczepności, aplikując drugą warstwę w późniejszym czasie niż 48 h od nałożenia pierwszej, zaleca się zmatowienie pierwszej warstwy papierem ściernym o gradacji P320 – P400 i staranne odpylenie powierzchni.

Ruch pieszy możliwy po upływie 24 h od nałożenia ostatniej warstwy lakieru EXOO Topcoat L-2200. Pełne utwardzenie powłoki następuje po ok. 14 dniach od aplikacji w temp. ok. 21ºC. Narzędzia umyć dokładnie czystą wodą niezwłocznie po zakończeniu prac.

Etap V. Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy myć czystą, najlepiej ciepłą wodą, niezwłocznie po zakończeniu prac, a także w czasie przerw w aplikacji. Po zaschnięciu materiału, możliwe jest tylko jego mechaniczne usunięcie.

Po wyschnięciu powierzchnię należy zabezpieczyć systemem poliuretanowym. W tym celu należy starannie i równomiernie pokryć ją dwiema warstwami Lakieru PU (połysk lub mat).

Środki ostrożności

Z uwagi na zawartość cementu należy stosować odzież ochronną.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać proszku.

W razie przypadkowego kontaktu należy przemyć obficie wodą, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  • Koszyk jest pusty.