SPOSÓB UŻYCIA

Jak przygotować powierzchnię do użycia farby tablicowej?

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta.
Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok,
pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami emulsyjnymi
przemyć wodą z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy,
pęknięcia uzupełnić odpowiednią zaprawą.

Etap I. Usunięcie luźnych powłok z powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Stare farby klejowe dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą i zagruntować.

Etap II. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami emulsyjnymi przemyć wodą z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią zaprawą. Podłoża dotychczas niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować preparatem Grunt Penetrujący.

Etap III. Przygotowanie produktu

Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Etap IV. Nakładanie produktu

Nakładać na podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Prace malarskie prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C. Narzędzia i naczynia umyć wodą po zakończeniu prac.

Ponowne użycie - informacje

Przy długim okresie magazynowania produkt może się rozwarstwić co nie jest jego wadą. Po ponownym wymieszaniu produkt odzyskuje swoje właściwości i jest gotowy do użycia.

  • Koszyk jest pusty.