SPOSÓB UŻYCIA

Etap I. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia pod aplikację Epoxy PRO powinna być czysta i sucha. Zanieczyszczenia takie jak stwardniały tynk, mleczko cementowe, resztki farby, substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary), należy dokładnie usunąć. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć.

Etap II. Przygotowanie i aplikacja Epoxy PRO z Quartz 500

Przed użyciem należy wymieszać żywicę (składnik A) 2 części z utwardzaczem (składnik B) 1 część.

Produkt nadaje się do użycia w czasie ok. 20-30 min. od chwili wymieszania składników. Epoxy PRO należy aplikować pędzlem, wałkiem lub przy pomocy rakli. Aplikacja powinna zostać wykonana w taki sposób, aby powierzchni została równomiernie pokryta gruntem. W celu dodatkowego wzmocnienia i zapewnienia wysokiej przyczepności warstw wierzchnich, zaleca się zasypanie nałożonego Epoxy PRO piaskiem kwarcowym Quartz 500. W razie potrzeby można nałożyć druga warstwę gruntu, po pełnym utwardzeniu pierwszej.

Zagruntowane podłoże pozostawić na 16-24 godzin w temperaturze 20oC. Po tym czasie z powierzchni należy usunąć nadmiar piasku kwarcowego Quartz 500.

Quartz 500 to starannie wyselekcjonowany piasek kwarcowy o maksymalnej gradacji 0,5 mm, przeznaczony do zasypania podkładu Epoxy PRO, w celu uzyskania powłoki izolującej i wzmacniającej podłoże oraz zapewnienia doskonałej przyczepność dla Microbazy i Microbetonu e-concreto. Można go także dodać w ilości 20%-40% do żywicy Epoxy PRO w celu uzyskania sczepnego gruntu epoksydowego do aplikacji na powierzchnie pionowe.

Etap III. Aplikacja BASE 500/BASE 1000

BASE 500 to mineralna warstwa wzmacniająco-wyrównująca na bazie spoiw cementowych i starannie wyselekcjonowanego kwarcu z dodatkiem polimerów (Microbaza). Przeznaczona do stosowania jako podkład pod systemy e-concreto w szczególności pod Microcement, Microbeton i Beton Architektoniczny. Microbaza utwardza podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność. BASE 500 zawiera ziarno o frakcji 0,5 mm. Nadaje się do aplikacji na gruntowane wylewki betonowe, tynki cementowe, płyty OSB, płytki gresowe i ceramiczne, elementy PVC itp. Możliwość aplikacji jedno lub dwuwarstwowej. Przeznaczona do stosowania na podłogi, ściany, sufity, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaleca się by powierzchnia pod aplikację microbazy była stabilna, czysta, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń i całkowicie sucha. Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza, w przeciągach oraz miejscach nasłonecznionych.

Microbazę przygotować w ilości adekwatnej do wielkości pokrywanej powierzchni. Do aplikacji na powierzchnie pionowe, BASE 500 rozrobić w proporcji 4 części produktu do 1 części czystej wody. Wymieszać starannie i dokładnie, odstawić na 3-5 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć. Maksymalne rozcieńczenie 2:1 z czystą wodą stosuje się w przypadku gdy microbaza ma zostać wylana na powierzchni poziomej (np. podłoga). Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w czasie ok. 2 godzin.

Istnieje możliwość zamówienia także BASE 1000 o frakcji kwarcu do 1 mm.

Etap IV. Aplikacja Finish 20um Microcement

Mineralna wyprawa na bazie spoiw cementowych i starannie wyselekcjonowanego kwarcu z dodatkiem polimerów wchodząca w skład systemu microcement, stosowana jako warstwa wykończeniowa bezszwowych powierzchni.

Zaleca się by powierzchnia pod Finish 20µm Microcement była równa, stabilna, czysta, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń oraz całkowicie sucha. Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza, w przeciągach oraz miejscach nasłonecznionych. Na równych i mocnych podłożach Finish 20µm Microcement aplikuje się standardowo w dwóch warstwach.

Finish 20µm przygotować w ilości odpowiedniej do wielkości pokrywanej powierzchni. Do wykonania pierwszej warstwy, microcement zalecamy rozrobić w proporcji 2,5 do 1 z czystą wodą. Wymieszać dokładnie, odstawić na 3-5 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć. Maksymalne rozcieńczenie 2 do 1 z czystą wodą stosuje się w przypadku aplikacji kolejnej warstwy/warstw. Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w czasie ok. 3 h. W czasie krótkich przerw w aplikacji rozrobiony produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, co spowolni czas wiązania.

Finish 20 µm można nanosić pacą wenecką (stalowa) lub pacą plastikową.

Zaleca się aplikację produktu jednorazowo na całej powierzchni „mokre w mokre”, tak by nie powstały łączenia, w jak najcieńszej, równej warstwie ok. 0,5 mm, co pozwala na osiągnięcie doskonałego efektu końcowego.

Standardowa aplikacja na dwie warstwy. Kolejną warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Poszczególne warstwy microcementu mogą być nakładane w różnych kolorach, co pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych efektów. Należy pamiętać, iż Finish 20 µm jest produkowany na bazie surowców mineralnych, dlatego też jego odcień może różnić się w zależności od partii produkcyjnej, a ilość wody użytej do rozrobienia produktu oraz sposób aplikacji mają wpływ na finalny odcień.

Aplikację prowadzić w temperaturze +5ºC do +25ºC. Temperatura optymalna 20ºC. Zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia proces wiązania, a zbyt niska przyspiesza. Nie należy aplikować produktu w przeciągach, w miejscach nasłonecznionych oraz podczas opadów.

W czasie wysychania (ok. 1 h od nałożenia warstwy ok. 0,5 mm w temp. ok. 20oC) produkt można dodatkowo wygładzić czystą i suchą pacą, co pozwoli uzyskać równą i gładką powierzchnię.

Wygładzanie wysychającego microcementu pacą powoduje powstawanie charakterystycznych przepaleń/efektów przypominających strukturę marmuru.

Po utwardzeniu powierzchni ewentualne nierówności można szlifować, a następnie dokładnie odpylić. Tak powstała powłoka jest trwała i niskonasiąkliwa. W celu jej użytkowania wymagane jest zabezpieczenie lakierem EXOO Topcoat L-2200.

Etap V. Zabezpieczenie powierzchni systemem EXOO

W pierwszej kolejności wyschniętą powierzchnię microcementu należy pokryć jednokomponentowym, wodnym preparatem EXOO Sealer G-1200, w celu ograniczenia i wyrównania chłonności.

Produkt gotowy do aplikacji. Przed użyciem wymieszać. Nanosić starannie i równomiernie na powierzchniach gładkich (np. microcement) wałkiem z włosiem ok. 4-6 mm, a na porowatych (np. microbeton) ok. 8-10 mm. W zależności od chłonności podłoża nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy, tak by nie pozostawić miejsc pominiętych, ale też nie stworzyć kałuży (w razie potrzeby nadmiar nałożonego gruntu zebrać microfibrą).

Wyschnięcie gruntu następuje po ok. 2 h od aplikacji w temp. ok. 21ºC.

Narzędzia umyć dokładnie czystą wodą niezwłocznie po zakończeniu prac.

Kolejnym etapem zabezpieczenia powierzchni microcementu jest nałożenie lakieru poliuretanowego EXOO topcoat L-2200

Tworzy on unikalną, aksamitną powłokę (efekt soft touch). Powłoka uzyskana dzięki zastosowaniu EXOO Topcoat L-2200 jest w 100% wodoodporna i może być myta i szorowana powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Bezpośrednio przed użyciem należy wymieszać (przez ok. 3 min.) składnik A (1 część) ze składnikiem B (0,25 części). Lakier EXOO Topcoat L-2200 nadaje się do wykorzystania w czasie ok. 3 h od chwili wymieszania obu składników (A i B). Nanosić starannie i równomiernie wałkiem na powierzchniach gładkich z włosiem ok. 6 mm, a na porowatych ok. 10 mm.

Zaleca się nałożenie dwóch warstw lakieru. Drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej jednak nie wcześniej niż po upływie 24h (w temp. ok. 21oC). W celu zapewnienia właściwej przyczepności, aplikując drugą warstwę w późniejszym czasie niż 48 h od nałożenia pierwszej, zaleca się zmatowienie pierwszej warstwy papierem ściernym o gradacji P320 – P400 i staranne odpylenie powierzchni.

Ruch pieszy możliwy po upływie 24 h od nałożenia ostatniej warstwy lakieru EXOO Topcoat L-2200. Pełne utwardzenie powłoki następuje po ok. 14 dniach od aplikacji w temp. ok. 21ºC. Narzędzia umyć dokładnie czystą wodą niezwłocznie po zakończeniu prac.

Po wyschnięciu powierzchnię należy zabezpieczyć systemem poliuretanowym. W tym celu należy starannie i równomiernie pokryć ją dwiema warstwami Lakieru PU (połysk lub mat).

Etap VI. Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy myć czystą, najlepiej ciepłą wodą, niezwłocznie po zakończeniu prac, a także w czasie przerw w aplikacji. Po zaschnięciu materiału, możliwe jest tylko jego mechaniczne usunięcie.

Środki ostrożności

Z uwagi na zawartość cementu należy stosować odzież ochronną.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać proszku.

W razie przypadkowego kontaktu należy przemyć obficie wodą, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  • Koszyk jest pusty.