Przejdź do sklepu
sposób użycia (beton concreto)2019-09-09T09:53:16+00:00

Przygotowanie Powierzchni

Jak przygotować
powierzchnię?

Zaleca się by powierzchnia pod beton była stabilna,

równa, czysta, wolna od kurzu i innych

zanieczyszczeń i całkowicie sucha.

~

Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej

wilgotności powietrza oraz w przeciągach.

Każdy kontakt betonu z wodą do czasu pełnego utwardzenia (28 dni) może powodować powstawanie białych plam, zacieków (sole wapienne).

Etapy nakładania:

(ewentualnie wstępne gruntowanie i uzupełnienie ubytków)

Powierzchnie o zróżnicowanej chłonności wyrównać Gruntem penetrującym e-concreto.

Grunt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni wałkiem.

Grunt można zabarwić w kolor betonu ogólnodostępnymi pigmentami do farb.

Zaleca się przygotowanie produktu w ilości adekwatnej do wielkości nakładanej powierzchni.

Beton rozrobić z czystą wodą w stosunku 2:1.

Wymieszać dokładnie, odstawić na 10-15 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć wodą.

Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w ciągu 3 dni pod warunkiem, że przechowywany jest w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Beton surowy z wżerami – jednowarstwowo (ok. 15m² z opakowania)

Na uprzednio zagruntowaną i całkowicie suchą powierzchnię nakładać odpowiednio przygotowany produkt przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka). Beton rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, na bieżąco weryfikując jego wilgotność. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna. W celu uzyskania wżerów, należy podczas nakładania miejscowo odciągać tynk pacą.

Następnie po upływie kilku do kilkunastu minut wygładzić podsychający tynk, tak by pozostały wżery, a powierzchnia była wygładzona. czas schniecia

Ewentualne nierówności/zgrubienia powstałe w miejscach łączeń można usunąć przy pomocy szpachelki lub delikatnie szlifując powierzchnię papierem ściernym.

Powierzchnię betonu należy zabezpieczyć przed działaniem wody do czasu pełnego utwardzenia (28 dni).

Beton surowy z wżerami – efekt płyt betonowych – dwuwarstwowo (ok. 7,5m²  z opakowania)

W celu uzyskania efektu płyt betonowych (3D) należy nałożyć Beton architektoniczny dwuwarstwowo. Odpowiednio przygotowany produkt nakładać przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka) na suchą, uprzednio zagruntowaną powierzchnię. Pierwszą warstwę betonu rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna. Po upływie kilku do kilkunastu minut, podsychający tynk wygładzić starannie  i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

czas schniecia

Po nałożeniu i całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy należy rozrysować na powierzchni wzór płyt betonowych w odpowiedniej wielkości, a następnie wykleić szablon przy pomocy taśmy specjalistycznej (3mm, 6mm szerokości – według uznania). Następnie nałożyć drugą warstwę przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka). Rozprowadzić produkt równomiernie na całej powierzchni, na bieżąco weryfikując jego wilgotność. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna. W celu uzyskania wżerów, należy podczas nakładania miejscowo odciągać tynk pacą. Po upływie kilku do kilkunastu minut wygładzić podsychający tynk, tak by pozostały wżery, a powierzchnia była wygładzona.

Niezwłocznie po zakończeniu nakładania i formowania tynku, a przed jego wyschnięciem, należy delikatnie zdjąć szablon (taśmę).

beton

czas schnięcia

Po wykonaniu, ewentualne nierówności/zgrubienia powstałe w miejscach łączeń można usunąć przy pomocy szpachelki lub delikatnie szlifując powierzchnię papierem ściernym.

Powierzchnię należy zabezpieczyć przed działaniem wody do czasu pełnego utwardzenia (28 dni).

W celu zabezpieczenia struktury Betonu architektonicznego przed zabrudzeniami zaleca się nałożenie półmatowego Lakieru do betonu e-concreto.

Rozwarstwienie lakieru podczas magazynowania nie stanowi o jego wadzie. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać (energicznie wstrząsając zamkniętym opakowaniem przez ok. minutę)

Zaleca się nakładanie lakieru na całkowicie suchą powierzchnię betonu, przy użyciu wałka malarskiego ze średniej długości włosiem, zwracając szczególną uwagę by nałożona warstwa była równa i dokładnie rozprowadzona.

W trudno dostępnych miejscach, gdy zachodzi konieczność nałożenia lakieru innym narzędziem (np. pędzlem) należy dokładnie rozprowadzić lakier tak, by jego grubość była taka sama jak w miejscach lakierowanych wałkiem. Aplikować mokre w mokre – unikać tworzenia łączeń po częściowym wyschnięciu lakieru. Starannie rozprowadzać by nie utworzyły się kałuże czy zacieki z jego nadmiernej ilości.

Standardowo zabezpiecza się Beton jedną warstwą lakieru. Nałożenie więcej niż jednej warstwy zwiększa odporność Betonu na zabrudzenia. Każdą kolejną warstwę aplikujemy tak samo starannie i równomiernie, po wyschnięciu poprzedniej.

czas schniecia

Efekt końcowy:

Beton architektoniczny to naturalny tynk – jego naturalne składniki powodują iż po aplikacji produktu kolor może lekko ulec zmianie.

Odcień betonu można zmienić poprzez zastosowanie pigmentów do farb akrylowych lub cementowych.

Kolor na prezentowanych zdjęciach zależy m.in. od stopnia wygładzenia, oświetlenia, itd. Należy pamiętać o otoczeniu i warunkach, w których kolor będzie występował.

Call Now Button
0