Przejdź do sklepu
sposób użycia (farba tablicowo-magnetyczna)2019-06-24T13:49:34+00:00

Przygotowanie Powierzchni

Jak przygotować powierzchnię do użycia Farby tablicowo-magnetycznej?

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Stare farby klejowe dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą i zagruntować.

~

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami emulsyjnymi przemyć wodą z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią zaprawą. Podłoża dotychczas niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować preparatem Grunt Penetrujący e-concreto.

Etapy nakładania:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Stare farby klejowe dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą i zagruntować.

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami emulsyjnymi przemyć wodą z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią zaprawą. Podłoża dotychczas niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować preparatem Grunt Penetrujący e-concreto.

Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Nakładać na podłoże za pomocą pędzla lub wałka. Prace malarskie prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C. Zaleca się nałożenie minimum dwóch warstw. Każda kolejna warstwa zwiększa siłę przyciągania magnesów.

Narzędzia i naczynia umyć wodą po zakończeniu prac.

Przy długim okresie magazynowania produkt może się rozwarstwić co nie jest jego wadą. Po ponownym wymieszaniu produkt odzyskuje swoje właściwości i jest gotowy do użycia.

Call Now Button
0