SPOSÓB UŻYCIA

Jak przygotować powierzchnię?

Zaleca się by powierzchnia pod beton była stabilna,
równa, czysta, wolna od kurzu i innych
zanieczyszczeń i całkowicie sucha.

Należy unikać aplikacji przy zbyt niskiej lub wysokiej
wilgotności powietrza oraz w przeciągach.
Każdy kontakt betonu z wodą do czasu pełnego utwardzenia (28 dni)
może powodować powstawanie białych plam, zacieków (sole wapienne).

Etap I. Usunięcie luźnych powłok z powierzchni

(ewentualnie wstępne gruntowanie i uzupełnienie ubytków)
Powierzchnie o zróżnicowanej chłonności wyrównać Gruntem penetrującym e-concreto.

Etap II. Nałożenie gruntu szczepnego - Grunt do betonu e-concreto

Grunt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni wałkiem.
Grunt można zabarwić w kolor betonu ogólnodostępnymi pigmentami do farb.

Etap III. Przygotowanie produktu

Zaleca się przygotowanie produktu w ilości adekwatnej do wielkości nakładanej powierzchni.
Beton rozrobić z czystą wodą w stosunku 2:1.
Wymieszać dokładnie, odstawić na 10-15 minut i przemieszać ponownie. W razie potrzeby dodatkowo rozcieńczyć wodą.
Po rozrobieniu produkt nadaje się do użycia w ciągu 3 dni pod warunkiem, że przechowywany jest w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Etap IV. Aplikacja Betonu Architektonicznego

Beton surowy z wżerami – jednowarstwowo (ok. 15m² z opakowania)
Na uprzednio zagruntowaną i całkowicie suchą powierzchnię nakładać odpowiednio przygotowany produkt przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka). Beton rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, na bieżąco weryfikując jego wilgotność. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna. W celu uzyskania wżerów, należy podczas nakładania miejscowo odciągać tynk pacą.

Następnie po upływie kilku do kilkunastu minut wygładzić podsychający tynk, tak by pozostały wżery, a powierzchnia była wygładzona. czas schniecia

Ewentualne nierówności/zgrubienia powstałe w miejscach łączeń można usunąć przy pomocy szpachelki lub delikatnie szlifując powierzchnię papierem ściernym.

Powierzchnię betonu należy zabezpieczyć przed działaniem wody do czasu pełnego utwardzenia (28 dni).

Beton surowy z wżerami – efekt płyt betonowych – dwuwarstwowo (ok. 7,5m²  z opakowania)

W celu uzyskania efektu płyt betonowych (3D) należy nałożyć Beton architektoniczny dwuwarstwowo. Odpowiednio przygotowany produkt nakładać przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka) na suchą, uprzednio zagruntowaną powierzchnię. Pierwszą warstwę betonu rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna. Po upływie kilku do kilkunastu minut, podsychający tynk wygładzić starannie  i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

czas schniecia

Po nałożeniu i całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy należy rozrysować na powierzchni wzór płyt betonowych w odpowiedniej wielkości, a następnie wykleić szablon przy pomocy taśmy specjalistycznej (3mm, 6mm szerokości – według uznania). Następnie nałożyć drugą warstwę przy użyciu pacy dekoratorskiej ze stali nierdzewnej (paca wenecka). Rozprowadzić produkt równomiernie na całej powierzchni, na bieżąco weryfikując jego wilgotność. Zalecana grubość warstwy tynku po nałożeniu to ok. 1mm – na grubość ziarna. W celu uzyskania wżerów, należy podczas nakładania miejscowo odciągać tynk pacą. Po upływie kilku do kilkunastu minut wygładzić podsychający tynk, tak by pozostały wżery, a powierzchnia była wygładzona.

Niezwłocznie po zakończeniu nakładania i formowania tynku, a przed jego wyschnięciem, należy delikatnie zdjąć szablon (taśmę).

beton

czas schnięcia

Po wykonaniu, ewentualne nierówności/zgrubienia powstałe w miejscach łączeń można usunąć przy pomocy szpachelki lub delikatnie szlifując powierzchnię papierem ściernym.

Powierzchnię należy zabezpieczyć przed działaniem wody do czasu pełnego utwardzenia (28 dni).

Etap V. Zabezpieczenie powierzchni

W celu zabezpieczenia struktury betonu architektonicznego przed zabrudzeniami zaleca się nałożenie sytemu EXOO, tj. EXOO Sealer G-1800 oraz EXOO Topcoat L-2200.

EXOO Sealer G-1800:
Produkt gotowy do aplikacji. Przed użyciem wymieszać. Nanosić starannie i równomiernie wałkiem ze średniej długości włosiem (10 mm – 14 mm). W zależności od chłonności podłoża nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy, tak by nie pozostawić miejsc pominiętych, ale też nie stworzyć kałuży czy plam. Wyschnięcie gruntu następuje po ok. 2 h od aplikacji w temp. ok. 21ºC. Narzędzia umyć dokładnie czystą wodą niezwłocznie po zakończeniu prac.

EXOO Topcoat L-2200:
Kolejnym etapem zabezpieczenia powierzchni betonu w kuchni, jest nałożenie lakieru poliuretanowego EXOO topcoat L-2200. Tworzy on unikalną, aksamitną powłokę (efekt soft touch). Powłoka uzyskana dzięki zastosowaniu EXOO Topcoat L-2200 jest w 100% wodoodporna i może być myta czy szorowana powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi.

Bezpośrednio przed użyciem należy wymieszać (przez ok. 3 min.) składnik A (1 część) ze składnikiem B (0,25 części). Lakier EXOO Topcoat L-2200 nadaje się do wykorzystania w czasie ok. 3 h od chwili wymieszania obu składników (A i B). Nanosić starannie i równomiernie wałkiem na powierzchniach gładkich z włosiem ok. 6 mm, a na porowatych ok. 10 mm. Zaleca się nałożenie dwóch warstw lakieru. Drugą warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej jednak nie wcześniej niż po upływie 24 h (w temp. ok. 21º C). W celu zapewnienia właściwej przyczepności, aplikując drugą warstwę w późniejszym czasie niż 48 h od nałożenia pierwszej, zaleca się zmatowienie pierwszej warstwy papierem ściernym o gradacji P320 – P400 i staranne odpylenie powierzchni.

Po upływie ok. 24 h można delikatnie wykonywać zwykłe czynności w pobliżu wykonanej powierzchni. Pełne utwardzenie powłoki następuje po ok. 14 dniach od aplikacji w temp. ok. 21ºC. Narzędzia umyć dokładnie czystą wodą niezwłocznie po zakończeniu prac.

  • Koszyk jest pusty.