SPOSÓB UŻYCIA

Jak przygotować powierzchnię do użycia farby tablicowo-magnetycznej?

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta.
Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń.
Stare farby klejowe dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą i zagruntować.

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami emulsyjnymi przemyć wodą z dodatkiem detergentu.
Ewentualne ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią zaprawą.
Podłoża dotychczas niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować preparatem Grunt Penetrujący e-concreto.

Etap I. Usunięcie luźnych powłok z powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Stare farby klejowe dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą i zagruntować.

Etap II. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami emulsyjnymi przemyć wodą z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy, pęknięcia uzupełnić odpowiednią zaprawą. Podłoża dotychczas niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować preparatem Grunt Penetrujący e-concreto.

Etap III. Przygotowanie produktu

Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Etap IV. Nakładanie produktu

Nakładać na podłoże za pomocą pędzla lub wałka. Prace malarskie prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C. Zaleca się nałożenie minimum dwóch warstw. Każda kolejna warstwa zwiększa siłę przyciągania magnesów.

Narzędzia i naczynia umyć wodą po zakończeniu prac.

Ponowne użycie - informacje

Przy długim okresie magazynowania produkt może się rozwarstwić co nie jest jego wadą. Po ponownym wymieszaniu produkt odzyskuje swoje właściwości i jest gotowy do użycia.

  • Koszyk jest pusty.