SPOSÓB UŻYCIA

Jak przygotować powierzchnię do użycia podkładu magnetycznego?

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia podkładem magnetycznym
powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić
ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam
i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować
preparatem Grunt Penetrujący.

W przypadku nakładania na powierzchnie śliskie,
malowane uprzednio farbami lateksowymi, PCV, metalowe czy szklane,
konieczne jest uprzednie nałożenie Gruntu Kwarcowego do Betonu.

Etap I. Usunięcie luźnych powłok z powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia podkładem magnetycznym powinna być sucha, nośna i czysta. Podłoże należy oczyścić ze starych łuszczących się powłok, pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Stare farby klejowe dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.

Etap II. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane, chłonne lub słabo związane zagruntować preparatem Grunt Penetrujący. W przypadku nakładania na powierzchnie śliskie, malowane uprzednio farbami lateksowymi, PCV, metalowe czy szklane, konieczne jest uprzednie nałożenie Gruntu Kwarcowego do Betonu, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności.

Etap III. Przygotowanie produktu

W celu uzyskania masy gotowej do nakładania, należy suchy produkt wymieszać z czysta wodą w proporcji 1kg : 1/4L i dokładnie wymieszać. Po rozrobieniu (rozcieńczenie woda 25%) zachowuje swoje właściwości przez 14 dni, jeśli jest przechowywany w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Etap IV. Nakładanie produktu

Zaleca się nakładanie jednowarstwowe przy użyciu stalowej pacy. Nakładamy na grubość ziarna (ok. 1mm) i wygładzamy. Czas obróbki ok. 30min.

Ponowne użycie - informacje

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię można szlifować i zaleca się pokryć ją Farbą Tablicową, inną farbą lub Lakierem do Betonu.

  • Koszyk jest pusty.